Nyhedsbrev 14. juni 2016

AA
  • Styrkelse af borgernære sundhedstilbud
  • LÆR AT TACKLE-kurser på væresteder

 

Styrkelse af borgernære sundhedstilbud
I 2015 blev mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression lagt som et borgernært tilbud i almene boligområder i et partnerskab mellem kommuner og BL – Danmarks Almene Boliger. Formålet var at nå udsatte borgergrupper, som kan være vanskelige at nå med traditionelle sundhedstilbud.

En evalueringsrapport viser, at det lykkedes at nå ud til borgere, som sjældent benytter denne type indsats, og at borgerne bliver bedre til at tackle deres udfordringer.

I partnerskaberne bidrager kommunerne bl.a. med den sundhedsfremmende indsats LÆR AT TACKLE, mens boligområdernes boligsociale medarbejdere har adgang til etablerede og uformelle netværk, der er afgørende for rekrutteringen.

I 2016 er indsatsen udvidet til 16 partnerskaber i kommunerne Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Hillerød, Holstebro, København, Køge, Nyborg, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Thisted og Aalborg.  I denne fase udbydes – ud over LÆR AT TACKLE angst og depression – også LÆR AT TACKLE kronisk sygdom og LÆR AT TACKLE kroniske smerter.

Projektet er initieret af Komiteen for Sundhedsoplysning og BL - Danmarks Almene Boliger med støtte fra partnerskabspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet, Sundere liv for alle.

Flere oplysninger om indsatsen fås ved henvendelse til specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747.

Hent resume af rapporten her.
Hent rapporten her.

 

LÆR AT TACKLE-kurser på væresteder
LÆR AT TACKLE-kurser kan få værestedsbrugere til at tage bedre hånd om eget liv og helbred. Det viser en evalueringsrapport baseret på en indsats, hvor socialt udsatte har deltaget i mestringskurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom på egne væresteder.

Rapporten viser en tilfredshed på 100 % hos gennemførte kursusdeltager, hvoraf 81 % af deltagerne vurderer, at de er blevet bedre til at sætte sig mål og nå dem. 75 % vurderer, at de er blevet bedre til at håndtere sygdomssymptomer, og 53 % vurderer, at de er blevet bedre til at kommunikere med sundhedsprofessionelle.

Rapporten konkluderer, at projektet har nået en gruppe, der sædvanligvis er vanskelig at nå i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, og at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af mestringsstrategier, sundhed og trivsel blandt brugere af væresteder. På baggrund af de positive resultater fortsætter indsatsen på de deltagende væresteder, og flere er i gang med at forberede implementering af indsatsen.

Projektet er gennemført med støtte fra Partnerskabspuljen under Sundheds- og Ældreministeret i et partnerskab mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Landsforeningen af VæreSteder samt værestederne Akademiet i Fredericia, Solstrålen i Fredericia og Perron 4 i Randers. Evalueringen er foretaget af COWI.

Flere oplysninger om indsatsen fås ved henvendelse til specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747.

Hent rapporten i kort form her
Hent den komplette rapport her