Om Lær at tackle

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

AA

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. En  effektevaluering af indsatsen viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset.

Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

Evalueringen kan downloades HER

 

LAT-Pårørende Bog

 

Pårørende bliver selv syge
Rigtig mange i Danmark er pårørende til et menneske med langvarig sygdom, fx en ægtefælle eller forælder med kræft, demens, sklerose eller en blodprop i hjernen. Det kan også være en søster, bror eller god ven, der får depression eller slås med tilbagevendende angstanfald. Alene 750.000 danskere er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer, viser en ny undersøgelse. Hvis alle pårørende, uanset alder, medregnes, er antallet formodentlig langt højere.

Generelt stiller det store krav at være pårørende, både følelsesmæssigt og praktisk. En anden undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver 5. oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Hjælp til de pårørende
Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. På kurset får de redskaber til at håndtere deres daglige udfordringer. Desuden styrker de deres netværk. 
Kurset består af 7 moduler á 2,5 time. Undervisningen varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende, og som har gennemført en særlig instruktøruddannelse.

Forankring i eksisterende indsats
Kurset er udviklet på baggrund af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, som har dokumenteret positiv effekt på deltagernes helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy

LÆR AT TACKLE-kurserne udbydes i 2 ud af 3 danske kommuner. Mange kommuner vil derfor kunne bygge videre på en eksisterende indsats i forbindelse med implementering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Hent foldere om  LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende nedenfor:


AOD forside folder 2016Folder til kursister (pdf)


Folder til instruktører (pdf)

Folder til beslutningstagere (pdf)

 

 

  

 

  

Har du spørgsmål til projektet, bedes du kontakte Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk, tlf. 3046 8455 / 3547 5741.