Om Lær at tackle

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

AA

Komiteen for Sundhedsoplysning har indgået samarbejde med Københavns Kommune om at udvikle og evaluere et LÆR AT TACKLE-kursus målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom. Kurset hedder LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende og vil blive udbudt nationalt fra efteråret 2017.

LAT-Pårørende Bog

Op mod hver 3. dansker lever med langvarige helbredsproblemer. Det betyder, at rigtig mange er pårørende til et menneske med langvarig sygdom. Generelt stiller det store krav at være pårørende, både følelsesmæssigt og praktisk. Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler selv symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver femte pårørende bliver ligefrem syg af belastningen

Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende skal forebygge, at pårørende bliver overbelastede af deres situation og mistrives eller ligefrem udvikler stress eller depression. Endvidere skal kurset styrke de pårørendes netværk og give dem redskaber og kompetencer til at håndtere de daglige udfordringer, som mange pårørende lever med.

Forankring i eksisterende indsats
Det nye kursus udvikles på baggrund af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, som har en række positive effekter på deltagernes helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy.

Kurset kommer til at bestå af 7 moduler á 2,5 time. Undervisningen varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende, og som har gennemført en instruktør-uddannelse, der udvikles som en del af projektet.

LÆR AT TACKLE-kurserne udbydes allerede i 2 ud af 3 danske kommuner. Mange kommuner vil derfor kunne bygge videre på en eksisterende indsats i forbindelse med implementering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

 Foldere:

 LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende


AOD forside folder 2016Folder til kursister (pdf)


Folder til instruktører (pdf)

Folder til beslutningstagere (pdf)

 

 

  

 

  

Har du spørgsmål til projektet, bedes du kontakte Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk, tlf. 3046 8455 / 3547 5741