Online - LÆR AT TACKLE angst og depression

AA

Komiteen for Sundhedsoplysning har fået midler af Trygfonden til udvikling af en e-læringsudgave af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Onlinekurset skal sikre, at borgere, som er forhindret i at deltage på gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde, stadig kan få tilbudt kurset.

Online

 

Angst og depression er ofte årsag til forringet livskvalitet og svigtende arbejdsevne. Desuden er angst den sygdom, som sender flest på førtidspension. Mange finder det svært at deltage i et fysisk kursus, fx på grund af sygdom, forpligtelser overfor familie eller job eller fordi det føles utrygt at komme ud blandt andre. Derfor udvikler Komiteen i 2017-2019 en onlineversion af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression, så man fx kan følge kurset uden at skulle forlade hjemmet eller på tidspunkter, der ligger udenfor ens arbejdstid.

En evaluering fra Sundhedsstyrelsen har vist, at det fysiske kursus har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes:

  • symptomer på angst og depression
  • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
  • tro på at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne. 

Kurset har været udbredt til mere end 40 kommuner siden 2012. Vi forventer at genfinde samme effekter på online-kurset.

Det nye onlinetilbud udvikles og testes i samarbejde med en række danske kommuner. Projektet omfatter udvikling, afprøvning og evaluering af indsatsen samt national udbredelse i 2019.

Hent kursistfolder HER

LÆR AT TACKLE - online er støttet af Trygfonden. 

LÆR AT TACKLE angst og depression - online kan udbydes af kommuner, regioner,  patientforeninger og andre organisationer. Ønsker din organisation at udbyde kurset, bedes du kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kontakt 

Chefkonsulent Nicolaj Holm Faber
Mail nhf@sundkom.dk
Tel. 2267 1012 / 3547 5741