Om Lær at tackle

 

Indsats til unge med angst og depression

AA

Indsatsen udbydes i 38 kommuner fra 2018.
Se kommuner og tag kontakt HER

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. 38 kommuner deltager lige nu i udvikling af Komiteens ungeindsats målrettet 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression. Indsatsen skal styrke de unges psykiske helbred, reducere deres symptomer samt øge deres motivation til at tage uddannelse og arbejde og forebygge frafald fra samme. 

 LAT AogD for unge identitet

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1], og det anslås at op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mentae helbredsproblemer [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan generelt få store negative konsekvenser for de unge. Derfor testes det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [3] i løbet af 2017-2019 for 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression. Samtidig afprøves nye organisationsstrukturer og rekrutteringsstrategier.

Status på projektet
Komiteen uddannede i aug.-sept. 2017 de første ungeinstruktører, der – med afsæt i egne erfaringer med at håndtere angst og depression – skal lede kurserne og hjælpe andre unge med at håndtere deres symptomer.

Projektets 10 pilotkommuner opstartede ungekurser i sept.-okt. 2017. Inden udgangen af 2017 blev der uddannet yderligere en række instruktører til de resterende 28 kommuner, hvori der opstarter ungekurser i 2018.

Under Komiteens opstartsmøder med alle kommuner og enheder har faggrupper fra forskellige forvaltninger siddet med ved bordet for at skabe et bredt samarbejde omkring udbredelse af indsatsen. Derved når man ud til flest muligt af kommunernes unge.

Udvikling og national udbredelse
Ungeindsatsen udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i 38 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og vil være færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019.

Evidensbaseret indsats
Ungeindsatsen er baseret på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Kurset har tidligere vist at kunne reducere symptomer på angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungdomsuddannelserne [4]. 

LÆR AT TACKLE-programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af mere end 30 års forskning i mestring [5]. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk, tlf. 2266 2671 / 3547 5741 


[1] http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852123/FULLTEXT01.pdf

[2] http://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

[3] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/evaluering-af-satspuljeprojektet-laer-at-tackle-angst-og-depression

[4] /media/117568/l_r_at_tackle_angst_og_depression_-_erfaringer_med_unge_kfs_2016.pdf

[5] http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html

Se også: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF