Nyhedsbrev januar 2017

AA
  • Ny indsats på vej til unge med angst og depression
  • LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
  • Ny online-mulighed til angst- og depressionsramte

 

Ny indsats på vej til unge med angst og depression

Unge aogD custom

Komiteen har modtaget 8,3 mio. kr. af Den A.P. Møllerske Støttefond til udbredelse af en indsats, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Projektet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 25 kommuner og uddannelses-institutioner for unge samt andre steder, hvor målgruppen færdes.

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1], og op imod 60 % af frafaldet på uddannelserne skyldes mental mistrivsel [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan også få store negative konsekvenser for de unge. Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond sikrer, at det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [3] kan testes på 15-25-årige. Projektet skal blandt andet give viden om, hvordan man rekrutterer de unge og forankrer kurset i kommunerne.

LÆR AT TACKLE angst og depression har tidligere vist at kunne reducere symptomer på angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungdomsuddannelserne [4]. Ungeprojektet pilotafprøves og evalueres i 2017-2018.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk / 22 66 2671.

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

LAT pårørende

Komiteen for Sundhedsoplysning har indgået et samarbejde med Københavns Kommune om at udvikle, pilotteste og evaluere et LÆR AT TACKLE-kursus målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom. Kurset udbydes til alle danske kommuner fra efteråret 2017.

Op mod hver 3. dansker lever med langvarige helbredsproblemer. Det betyder, at rigtig mange mennesker er pårørende til en person med langvarig sygdom. Generelt stiller det store krav at være pårørende, både følelsesmæssigt og praktisk. Næsten halvdelen af de pårørende udvikler selv symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver femte pårørende oplever selv, at de bliver syge af belastningen [5]. 

Det har fået Komiteen for Sundhedsoplysning til at udvikle kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i samarbejde med Københavns Kommune. Det nye kursus giver pårørende redskaber og kompetencer til at håndtere de udfordringer, der følger med det at være pårørende, så de undgår mistrivsel, stress eller depression på grund af belastning. Desuden styrkes de pårørendes netværk.

Kurset kommer til at bestå af 6 moduler af 2,5 time. Undervisningen varetages af pårørende, som har gennemført en specifik instruktøruddannelse.

Spørgsmål om projektet rettes til projektansvarlig Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk / 3046 8455.

 

Ny online-mulighed til angst- og depressionsramte

Komiteen for Sundhedsoplysning har fået midler af Trygfonden til udvikling af en e-læringsudgave af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Onlinekurset skal sikre, at borgere, som er forhindret i at deltage på gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde, stadig kan få tilbudt kurset.

Angst og depression er ofte årsag til forringet livskvalitet og svigtende arbejdsevne. Angst er desuden den sygdom, som sender flest på førtidspension [6]. Mange finder det svært at deltage i et fysisk kursus, fx på grund af sygdom, forpligtelser overfor familie eller job eller fordi det føles utrygt at komme ud blandt andre. Derfor udvikler Komiteen i 2017-2019 en onlineversion af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [7], så man fx kan følge kurset uden at skulle forlade hjemmet eller på tidspunkter, der ligger udenfor ens arbejdstid.

En evaluering [7] fra Sundhedsstyrelsen  har vist, at det fysiske kursus har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes:

  • symptomer på angst og depression
  • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
  • tro på at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne. 

Kurset har været udbredt til mere end 40 kommuner siden 2012. Vi forventer at genfinde samme effekter på online-kurset.

Det nye onlinetilbud udvikles og testes i samarbejde med en række danske kommuner. Projektet omfatter udvikling, afprøvning og evaluering af indsatsen samt national udbredelse i 2019.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Nicolaj Holm Faber, nhf@sundkom.dk / 2267 1012. 

 

______________________________________________________________________________________

[1] Youth unemployment and inactivity. A comparison of school-to-work transition and labour market outcomes in four Nordic countries. Karsten Aalbæk et al. Nordic Council of Ministers, 2015.

[2] Forebyggelsespakke – mental sundhed, Sundhedsstyrelsen 2012.

[3] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/evaluering-af-satspuljeprojektet-laer-at-tackle-angst-og-depression

[4] http://patientuddannelse.info/media/117568/l_r_at_tackle_angst_og_depression_-_erfaringer_med_unge_kfs_2016.pdf

[5] Undersøgelse af pårørendes trivsel. Kompas Kommunikation 2015 for Pårørende i Danmark.

[6] https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark

[7] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/evaluering-af-satspuljeprojektet-laer-at-tackle-angst-og-depression