Nyhedsbrev maj 2017

AA
  • Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression
  • Pårørendekursus – de første erfaringer
  • Lærattackle.dk - kun for kursister
  • Anbefalinger til udbydelse af LÆR AT TACKLE i almene boligområder

 

Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression

 Unge med a og d - folderforside

Næsten 40 % af de danske kommuner har ansøgt om at deltage i afprøvningen af Komiteens nye indsats LÆR AT TACKLE angst og depression for unge, da antallet af unge med psykiske lidelser såsom angst og depression er stigende [1]. 

I projektet vil Komiteen for Sundhedsoplysning, i samarbejde med kommunerne, afprøve det evidensbaserede mestringskursus LÆR AT TACKLE angst og depression [2] blandt 15-25-årige, der har symptomer på angst og/eller depression. Målet er at styrke de unges mentale helbred, reducere deres symptomer og understøtte deres motivation for at begynde på en uddannelse eller et arbejde.Komiteens nye indsats LÆR AT TACKLE angst og depression for unge, da antallet af unge med psykiske lidelser såsom angst og depression er stigende [1]. 

Den oprindelige plan var at udvikle indsatsen i samarbejde med 5 kommuner og evaluere den i 25 kommuner. Men den massive interesse har medført, at 10 kommuner nu får adgang til pilotfasen, mens evalueringsfasen er udvidet til samtlige 38 ansøgerkommuner. 80 % af ansøgerne benytter allerede LÆR AT TACKLE-kurserne som fast sundhedstilbud til voksne. De resterende 20 % går i gang med at udbyde kurserne for første gang.

Projektet gennemføres i perioden 2017-2019 med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og udbydes til alle landets kommuner fra 2019. Evaluering varetages af Statens Institut for Folkesundhed. Deltagerkommunerne er Allerød, Assens, Bornholm, Esbjerg, Faxe, Frederiksberg, Frederikshavn, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herning, Hillerød, Kolding, Køge, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Morsø, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Randers, Ringsted, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Svendborg, Thisted, Tønder, Tårnby, Varde, Vejen, Aabenraa.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk , 2266 2671 / 3547 5741.

 

Pårørendekursus – de første erfaringer

Pårørende - hænder

De første borgere har gennemført Komiteens pilottest af kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Yderligere 45 kursister afprøver kurset i perioden april-juni, hvorefter det udbydes nationalt til efteråret. De foreløbige evalueringer viser, at kurset hjælper de pårørende til at blive bedre til at passe på sig selv.

Pårørende til mennesker med langvarig sygdom er i øget risiko for at blive ramt af psykisk eller fysisk sygdom, mistrivsel, stress, ensomhed eller social isolation [3] [4]. Komiteens nye mestringskursus LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende skal forebygge, at pårørendesituationen bliver så belastende, at den medfører mistrivsel, isolation, ensomhed, stress og/eller depression.

Kurset er målrettet voksne, der er nært pårørende til langvarigt syge mennesker; fx partnere, voksne børn eller venner. Indsatsen er udviklet på baggrund af de evidensbaserede LÆR AT TACKLE-kurser [5] [6] og i samarbejde med Københavns Kommune. Den er klar til national udbredelse fra september 2017. Allerede nu har 15 kommuner henvendt sig til Komiteen med ønske om at udbyde kurset snarest.

Spørgsmål om projektet rettes til projektansvarlig Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk, 3046 8455 / 3547 5741.

 

Lærattackle.dk – kun for kursister

En ny webside skal fremover gøre det lettere for potentielle kursister at finde frem til LÆR AT TACKLE-kurserne. Siden er målrettet kursister og hedder www.lærattackle.dk.

Den nye webside giver svar på de spørgsmål, man typisk har, når man overvejer at melde sig til et LÆR AT TACKLE-kursus, fx: hvilke kurser der findes, hvem målgruppen er, hvor ofte og hvor længe man mødes på et kursus, hvem der underviser, og hvordan man tilmelder sig.

Siden rummer også videoer og interviews med kursister, der fortæller om, hvordan de bruger teknikker og værktøjer fra kurserne, så de får en bedre hverdag. Desuden kan man tilgå de afspændingsfiler, som benyttes på kurserne, samt downloade uddybende information. www.patientuddannelse.info vil fortsat være Patientuddannelses hovedside, hvor fagpersoner og beslutningstagere kan orientere sig om LÆR AT TACKLE.

 

Anbefalinger til udbydelse af LÆR AT TACKLE i almene boligområder

Partnerskabsprojektet Styrkelse af de borgernære sundhedstilbud i almene boligområder er afsluttet. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem 14 almene boligområder og Komiteen for Sundhedsoplysning. Med projektet er det lykkedes at nå en gruppe borgere, der sædvanligvis er vanskelig at nå med sundhedstilbud.

I projektperioden 2014-2016 blev der afholdt 42 LÆR AT TACKLE-kurser med i alt 302 kursister. Næsten 20 % af kursisterne havde anden etnisk baggrund end dansk. 31 % af kursisterne havde ingen uddannelse. 9 af de deltagende almene boligområder vil fortsat udbyde LÆR AT TACKLE-kurser lokalt i boligområdet. I flere af områderne er LÆR AT TACKLE-indsatsen desuden blevet indskrevet i de sociale helhedsplaner.

Projektet har givet erfaringer, som danner grundlag for anbefalinger til at udbyde LÆR AT TACKLE-kurser i almene boligområder. Erfaringerne er samlet i publikationen LÆR AT TACKLE i almene boligområder – en guide.

Spørgsmål om projektet rettes til projektansvarlig Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk, 3046 8455 / 3547 5741.


[1] Vidensråd for Forebyggelse 2014. Børn og unges mentale helbred
[2] LÆR AT TACKLE-kursernes effekt
[3] Kompas kommunikation for Pårørende i Danmark m.fl. 2015
[4] Folkebevægelsen mod ensomhed 2016
[5] Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2009
[6] Evaluering af satspuljeprojektet: LÆR AT TACKLE angst og depression. En randomiseret kontrolleret undersøgelse. Sundhedsstyrelsen 2016

 

LAT pårørende