Programmets effekt

AA

En forskningsundersøgelse viser, at LÆR AT TACKLE job og sygdom har følgende positive, signifikante effekter på langtidssygemeldte: 

  • Hurtigere tilbagevenden i ordinært job
  • Reduktion af antal uger med sygedagpenge
  • Oplevelsen af at have færre og mindre alvorlige symptomer
  • Mere kontrol over sygdommen
  • Færre bekymringer om deres helbred (1).

Effekten på beskæftigelse er målt 81 uger efter, at borgeren har været på kursus.

Effekten afhænger af borgerens tro på deres evne til at mestre sygdom. Denne tro på egne evner kaldes self-efficacy. 

Blandt personer, der inden kurset har lav tro på egne evner, er der en stor, positiv effekt på ordinær beskæftigelse og en reduktion af antal uger med sygedagpenge.

Disse mennesker kommer hurtigere tilbage i job, end de ville have gjort, hvis de ikke havde deltaget i kurset. Der er udviklet et simpelt screeningsredskab til at screene for lav self-efficacy forud for kurset.

Evaluering af beskæftigelseseffekt HENT
Evaluering af helbredsrelaterede mål HENT
Kvalitativ evaluering HENT
Læs også VIVE  

(1) VIVE 2018. Evaluering af LÆR AT TACKLE job og sygdom. Et randomiseret kontrolleret studie af beskæftigelseseffekten

 

link: http://patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/laer-at-tackle-kommuner.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/3809.aspx