Fakta om tid og forpligtelser

AA

For at få mest muligt ud af undervisningen opfordrer vi dig til at deltage i alle undervisningsgangene, da hver lektion bygger på den forrige undervisning. 

Kurset forløber over 6 kursusgange á 2½ time. Hver kursusgang har 20 minutters pause. Man mødes en gang om ugen i 6 uger.

Ved kursusstart aftaler kursistgruppen følgende forpligtelser: 

1. Mød op til hvert modul (medmindre du er syg)
2. Spørg om alt - sammen finder vi svaret
3. Bevar fortroligheden. Det vi taler om, bliver i gruppen
4. Læs gerne de kapitler, der anbefales
5. Giv nye aktiviteter en prøvetid på mindst 2 uger
6. Udarbejd og gennemfør en ugentlig handleplan 
7. Ring til en medkursist hver uge 

Desuden kan de enkelte kursushold aftale regler, der tager særlige hensyn i forhold til fx allergier, hvis der er allergikere på holdet.