Huskeliste til kursusopstart

AA
 • Er der fundet egnede undervisningslokaler?

 • Er der plads til, at instruktørerne kan forberede sig?

 • Er der mulighed for at deltagerne kan mødes ½ time før fra modul 2-7?

 • Er der mulighed for forplejning (kaffebrygning, etc.)?

 • Er der bestilt kursusbøger m.m. (bøger skal bestilles senest en uge før kursusstart)?

 • Er der tjek på undervisningsmaterialer (flipover, tusch, lommetørklæder, blyanter,notesblokke, navneskilte, m.m.)?

 • Er der lavet skemaer?

 • Er der lavet aftale om levering af frugt m.m.?

 • Er der lavet en deltagerliste til instruktørerne?

 • Er der printet evalueringsskemaer til instruktørerne?

 • Er der aftalt evalueringsmøde med instruktørerne?

 • Er der booket vejledning, hvis én eller begge instruktører er i et certificeringsforløb?

 • Er der lavet aftaler mellem instruktører og koordinator, hvis der opstår vanskelige situationer?

 • Er koordinators telefonnummer blevet udleveret til instruktørerne?