Kursusevaluering

AA

Brugerorganisationer er gennem licensaftalen forpligtet til at give deres kursister mulighed for at evaluere kurserne skriftligt. Komiteen for Sundhedsoplysning stiller i den forbindelse evalueringsredskabet SurveyXact til rådighed.

Når man evaluerer ved hjælp af SurveyXact, kan man bruge to spørgeskemaer: ét til de kursister, der har gennemført kurset (deltaget på fire eller flere moduler) og ét til dem, der er faldet fra (deltaget på tre eller færre moduler).

Du finder spørgeskemaerne nederst på denne side.

Evaluering med fysiske spørgeskemaer (papir)

Vi anbefaler, at kursister, der er til stede ved sidste kursusmodul, evaluerer kurset ved at udfylde et evalueringsskema i papir. Skemaet indtastes efterfølgende i SurveyXact af koordinator eller anden medarbejder fra kommunen.

Evaluering med elektroniske spørgeskemaer (e-mail)

Kursister, der ikke deltager på sidste kursusmodul, kan evaluere elektronisk. Som koordinator har du fået tilsendt et link, som du skal bruge, når du sender spørgeskemaet ud til kursisterne.

Hvis du har mistet mailen med linket for 2020 eller er ny koordinator, kan du få det tilsendt igen – find kontaktoplysninger under Support.  

Vores erfaringer viser, at svarprocenten ved elektronisk evaluering er meget lav i forhold til evaluering, der foregår på papirskema. Derfor anbefaler vi, at det kun er kursister, der ikke er til stede ved sidste kursusmodul, der evaluerer elektronisk.

Hjælp til indtastning og udsendelse af spørgeskemaer

I denne guide kan du læse om, hvordan du indtaster spørgeskemaer i SurveyXact, og hvordan du sender elektroniske spørgeskemaer ud til kursister:

Evaluering i SurveyXact - trin for trin


Analyse af data

Via SurveyXact kan du hurtigt og enkelt trække evalueringsresultater ud i form af tabeller og figurer. Resultaterne kan bruges som dokumentation til beslutningstagere, samarbejdspartnere og instruktører samt i arbejdet med at forbedre kvaliteten af kurserne lokalt. 

I vejledningen Analyse i SurveyXact - trin for trin kan du læse mere om, hvordan du selv udarbejder rapporter i SurveyXact. Du kan også årligt bestille en rapport hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Komiteen for Sundhedsoplysning offentliggør årligt nationale opgørelser for hvert af kursusprogrammerne.

Support

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder support i forbindelse med evaluering. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at bestille en kommunal rapport eller har spørgsmål vedrørende spørgeskemaer, indtastning, analysearbejde mv.

Kontakt Esther Lind Stokkebæk på els@sundkom.dk / 2388 4801 eller Ann Sofie Nilsson på an@sundkom.dk / 2029 3126.

 

Evalueringsspørgeskemaer

LÆR AT TACKLE angst og depression 

LÆR AT TACKLE angst og depression gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE angst og depression frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge 

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE job og sygdom 

LÆR AT TACKLE job og sygdom gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE job og sygdom frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE kroniske smerter frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende gennemførte 2020

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende frafaldne 2020

 

LÆR AT TACKLE når du er bange eller ked af det 

LÆR AT TACKLE når du er bange eller ked af det alle kursister 2020

 

LÆR AT TACKLE smerter - på nemt dansk

LÆR AT TACKLE smerter - på nemt dansk alle kursister 2020

 

Spørgeskemaerne revideres ved hvert årsskifte. Hvis du har forslag til ændringer i spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os.