Kursusevaluering

AA

Brugerorganisationer er gennem licensaftalen forpligtet til at give deres kursister mulighed for at evaluere kurserne skriftligt. Komiteen for Sundhedsoplysning stiller i den forbindelse evalueringsredskabet SurveyXact til rådighed.

Når man evaluerer ved hjælp af SurveyXact, kan man bruge 2 spørgeskemaer: ét til de kursister, der har gennemført kurset og ét til dem, der er faldet fra.

Du finder spørgeskemaerne nederst på denne side

Evaluering med fysiske spørgeskemaer (papir)

Vi anbefaler, at kursister, der er tilstede ved sidste kursusmodul, evaluerer kurset ved at udfylde et evalueringsskema i papir. Skemaet indtastes efterfølgende i SurveyXact af koordinator eller anden medarbejder fra kommunen.

Evaluering med elektroniske spørgeskemaer (e-mail)

Kursister, der ikke deltager på sidste kursusmodul, kan evaluere elektronisk. Som koordinator har du fået tilsendt et link, som du skal bruge, når du sender spørgeskemaet ud til kursisterne.

Hvis du har mistet mailen med linket for 2019 eller er ny koordinator, kan du få det tilsendt igen – find kontaktoplysninger under Support.  

Vores erfaringer viser, at svarprocenten ved elektronisk evaluering er meget lav i forhold til evaluering, der foregår på papirskema. Derfor anbefaler vi, at det kun er kursister, der ikke er til stede ved sidste kursusmodul, der evaluerer elektronisk.

Hjælp til indtastning og udsendelse af spørgeskemaer

Vi har udarbejdet to guides til SurveyXact:

Analyse af data

Via SurveyXact kan du hurtigt og enkelt trække evalueringsresultater ud i form af tabeller og figurer. Resultaterne kan bruges som dokumentation til beslutningstagere, samarbejdspartnere og instruktører samt i arbejdet med at forbedre kvaliteten af kurserne lokalt. 

I vejledningen Evaluering i SurveyXact - trin for trin kan du læse mere om, hvordan du selv udarbejder rapporter i SurveyXact. Du kan også årligt bestille en rapport hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Komiteen for Sundhedsoplysning offentliggør årligt nationale opgørelser for hvert af kursusprogrammerne.

Support

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder support i forbindelse med evaluering. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at bestille en kommunal rapport eller har spørgsmål vedrørende spørgeskemaer, indtastning, analysearbejde mv.

Kontakt Esther Lind Stokkebæk på els@sundkom.dk / 2388 4801 eller Ann Sofie Nilsson på an@sundkom.dk / 2029 3126.

 

Evalueringsspørgeskemaer

LÆR AT TACKLE angst og depression 

LÆR AT TACKLE angst og depression gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE angst og depression frafaldne 2019

 

LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge 

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge frafaldne 2019

 

LÆR AT TACKLE job og sygdom 

LÆR AT TACKLE job og sygdom gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE job og sygdom frafaldne 2019

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE kroniske smerter frafaldne 2019

 

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom frafaldne 2019

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 

OBS: de første to kurser, der afholdes i hver kommune, evalueres af VIVE. Brug de skemaer, du har modtaget med post til disse.  

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende gennemførte 2019

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende frafaldne 2019

 

Spørgeskemaerne revideres ved hvert årsskifte. Hvis du har forslag til ændringer i spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os.