Rekruttering af instruktører

AA

Instruktører rekrutteres enten fra et grundkursus eller andre steder, fx patientforeninger, frivilligcentre, opslag på www.frivilligjob.dk, sundhedscentre eller i ens egen organisation. Nogle kommuner har held med at finde frivillige via opslag i lokalavisen eller andre steder. Andre kommuner løser opgaven ved at ansætte en medarbejder på særlige vilkår til opgaven. Fordelene ved at rekruttere instruktører fra et grundkursus er, at instruktørerne har prøvet kurset på egen krop og ved, at det virker for dem. Du kan læse mere om, hvor og hvordan du kan rekruttere instruktører i Håndbog for Koordinatorer, her

Når en brugerorganisation beslutter sig for at bruge ressourcer på at tilbyde en borger en instruktøruddannelse, er det vigtigt, at borgeren og koordinator holder et møde inden instruktørkurset. På mødet bør de gensidige forventninger afstemmes. Det er både borgerens situation og forventninger, der skal afklares og brugerorganisationens forventninger til borgeren. På den måde lægges grundlaget for et konstruktivt samarbejde om LÆR AT TACKLE. Som en hjælp til dette arbejde har Komiteen for Sundhedsoplysning udarbejdet Guide til rekrutteringssamtalen, som kan bruges i rekrutteringssamtalen med potentielle instruktører. Guiden sikrer at I under samtalen kommer ind på alle de væsentlige forhold ved instruktørgerningen, så der kan ske gensidig forventningsafstemning. Guiden kan downloades her.

Forside til rekruteringsguide

Info om offentlige ydelser og frivilligt arbejde
I nedenstående links findes oplysninger om gældende lovgivning vedrørende offentlige ydelser i forbindelse med ønske om at udføre frivilligt arbejde: 

Førtidspension: Retsinformation.dk og Frivillighed.dk
Sygedagpenge: Retsinformation.dkStatensnet.dk og Frivillighed.dk    
Efterløn: Retsinformation.dk og Frivillighed.dk            
Flexjob: Frivillighed.dk          
Kontanthjælp: Retsinformation.dk og Frivillighed.dk
Folkepension: Ingen begrænsning i retten til at udføre frivilligt arbejde.