Nyhedsbrev 24. juni 2016

AA

LÆR AT TACKLE-kursus har positiv effekt på angst og depression

En ny evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har effekt på deltagernes angst og depression. Rapporten viser, at kurset har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes:

  • symptomer på angst
  • symptomer på depression
  • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
  • tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

For ca. 2 ud af 3 kursister virker kurset lige så godt som behandling af depression med terapi.

Evalueringsrapporten konkluderer, at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

Kursets undervisere er mennesker, der selv har angst og depression. 46 danske kommuner udbyder allerede LÆR AT TACKLE angst og depression, der er forbundet med små udgifter og store gevinster, både for kommuner og borgere.

Evalueringen er udført af EPOS, Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet og med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet. LÆR AT TACKLE angst og depression er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Stanford Universitet og National Health Service i England.

Hent Sundhedsstyrelsens rapport her
Hent resumé af rapporten her