Nyhedsbrev september 2016

AA
  • Smerte i DR1
  • Ny bog – LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
  • Nyt projekt – LÆR AT TACKLE på nemt dansk
  • Stor interesse for resultaterne i evalueringsrapport

 

Smerte i DR1

'Jeg vil gerne deltage i livet. Jeg vil ikke være en, der sidder og ser på.'

Dette udtalte Marianne Gajhede i Sundhedsmagasinet, som blev vist på DR1 den 27. september. I 2004 lammede en blodprop i hjernen hele Mariannes venstre side. Heldigvis har hun genvundet det meste af sin førlighed. Desuden håndterer hun følgesmerter ved hjælp af de redskaber, hun har lært på mestringskurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. I dag er Marianne selv uddannet LÆR AT TACKLE-instruktør og underviser andre i at håndtere deres smerter.

Se artikel om Tv-indslaget HER
Se Tv-indslaget HER

 

Ny bog – LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet pårørendebogenLÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Bogen behandler en lang række aspekter af det at være pårørende og har både fokus på, hvordan man forholder sig til den syge – og hvordan man passer på sig selv.

Bogen indeholder emner som fx forandringer i forholdet til den syge, pårørendekrisen, hvis den syge ændrer personlighed, og ’forbudte’ følelser såsom frustration og negative følelser overfor den syge. Herudover beskriver bogen værktøjer som fx problemløsning, at træffe beslutninger, handleplaner, fysisk aktivitet, sund mad mm. Bogen er relevant for alle pårørende – også pårørende der deltager på et LÆR AT TACKLE-kursus.

Bogen er udgivet med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet og kan bestilles HER

 

Nyt projekt – LÆR AT TACKLE på nemt dansk
Komiteen for Sundhedsoplysning har fået projektmidler til at udvikle LÆR AT TACKLE på nemt dansk. Baggrunden for projektet er, at mange kommuner oplever et behov for tilbud til mennesker med mangelfulde danskkundskaber som fx mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. I projektet udvikles, afprøves og evalueres en version af LÆR AT TACKLE angst og depression, hvor der bl.a. udvikles en instruktørmanual med enklere sætningsopbygning og flere illustrationer ned hidtil.

Projektet er støttet af TrygFonden og udvikles i et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Københavns Sprogcenter, Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital samt Gladsaxe og Aalborg Kommune.

 

Evalueringsresultater om angst og depression giver overskrifter
De positive resultater i Sundhedsstyrelsens evalueringsrapport om kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, som blev offentliggjort 23. juni 2016, har skabt stor interesse – både kommunalt og nationalt. Se artikler HER. Rapporten dokumenterer, at kurset harpositiv statistisk signifikant effekt på deltagernes:

  • symptomer på angst
  • symptomer på depression
  • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
  • tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

Evalueringsrapporten konkluderer, at kurset er etværdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

LÆR AT TACKLE angst og depression er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Stanford Universitet og National Health Service i England. Evalueringen er udført af EPOS, Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Hent Sundhedsstyrelsens rapport HER 
Læs resumé af rapporten HER