Nyhedsbrev december 2019

AA

En dag om unges mentale sundhed 

27. november afholdt Komiteen for Sundhedsoplysning konferencen Mental Sundhed for Fremtidens Unge sammen med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Blandt konferencens 330 deltagere var der repræsentanter fra 55 kommuner, forskellige ungdomsuddannelser, regioner, styrelser og meget andet.

Det blev til en spændende dag, hvor deltagerne fik inspiration og inputs til, hvordan vi i fællesskab kan styrke den mentale sundhed blandt vores unge.


Indsats til unge med angst og depression

Anledningen for konferencen var udgivelsen af evalueringen af LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning, og Statens Institut for Folkesundhed har foretaget evalueringen.

Du kan finde rapporten samt et kort resume af resultaterne HER.
Evalueringen viser, at kursisterne opnår følgende forbedringer 5 måneder efter kurset:

  • Reduktion af symptomer på angst
  • Reduktion af symptomer på depression
  • Øget trivsel
  • Øget mestring
  • Bedre søvnkvalitet
  • Reduktion i somatisering (fysiske syptomer, der har en psykisk årsag)
  • Øget tro på egne evner (self-efficacy) på 3 områder:

             - Troen på at kunne håndtere symptomer
             - Troen på at kunne få praktisk og følelsesmæssig støtte
                fra omgivelserne
             - Troen på personlig kontrol

Vil du vide mere?
Kontakte chefkonsulent Lea Hegaard på la@sundkom.dk / 2266 2671 for mere info om LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge.