Nyhedsbrev marts 2019

AA
  •  Kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom har effekt på ordinær beskæftigelse


LÆR AT TACKLE job og sygdom er en kort indsats på 15 timer, fordelt på 6 uger. En forskningsevaluering viser, at indsatsen har stor positiv effekt på ordinær beskæftigelse 81 uger efter forløbet. Derudover viser evalueringen at kurset også har følgende positive effekter:
 
·       Reduktion af bekymring
·       Reduktion i oplevelsen af symptomers alvorlighed
·       Øget kontrol over sygdom


Evalueringen er gennemført med mennesker, der er sygemeldte. Deltagerens oplevelse af kontrol over sygdommen (self-efficacy) inden kurset er afgørende for effekterne. Mennesker med lav self-efficacy inden kurset får positiv effekt af kurset.
 
Omvendt får mennesker, der før kurset har høj self-efficacy, negativ effekt af kurset. Det anbefales derfor, at potentielle deltagere fremover screenes forud for indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet et simpelt screeningsredskab til dette.
 
Evalueringen er gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

LÆR AT TACKLE job og sygdom er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 27 kommuner har deltaget i evalueringen.
 
Hent evalueringen HER
 
For oplysninger om indsatsen og screeningsredskab kontaktes chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk 22 66 26 71.