Om Lær at tackle

 

Ny indsats på vej til unge med angst og depression

AA

38 kommuner deltager i ungeindsats,  der skal hjælpe 15-25-årige, som har symptomer på angst og depression. Læs  hele nyheden og find oversigt over deltagerkommunerne HER

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. 

 LAT AogD for unge identitet

Projektet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 25 kommuner og uddannelsesinstitutioner for unge samt andre steder, hvor målgruppen færdes.

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1], og op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mental mistrivsel [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan også få store negative konsekvenser for de unge.

Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond sikrer, at det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [3] kan testes på en ny og yngre målgruppe – nemlig de 15-25-årige – blandt andet ved at afprøve en ny organisationsstruktur og benytte nye rekrutteringsstrategier.

Evidensbaseret indsats
LÆR AT TACKLE angst og depression har tidligere vist at kunne reducere angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungeuddannelserne [4].  

Ungeprojektet pilotafprøves i løbet af 2017 i 10 kommuner og udvides i 2018 til 38. Kurset er færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019.

LÆR AT TACKLE angst og depression bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom [5]. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk, tlf: 2266 2671 / 3547 5741