Pressemeddelelser

AA

 

27. november 2019

Kommunal indsats har betydelig positiv effekt på unge med angst og depression – dokumenteret i ny effektevaluering

Et særlig selvhjælpsforløb har betydelige positive effekter på 15-25-årige, der har angst og depression. Det viser første del af en ny effektevaluering af indsatsen LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge. 483 unge har deltaget i evalueringen, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed. Indsatsen er udviklet  af Komiteen for Sundhedsoplysning og afprøvet i samarbejde med forvaltninger og enheder i 39 kommuner.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

11. april 2019

Halvdelen af landets kommuner har takket ja til særlig pårørendeindsats

Hver anden danske kommune udbyder nu indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Komiteen for Sundhedsoplysning støtter kommunerne med at komme i gang med indsatsen til deres borgere gennem midler fra satspuljen på ældreområdet for 2018-2021.
 
Hent hele pressemeddelelsen HER

 

26. marts 2019

Indsats får langtidssygemeldte markant hurtigere tilbage i job
Langtidssygemeldte med lav tro på egne evner kommer i arbejde efter kursus, hvor man lærer at håndtere job og sygdom bedre. Det viser et randomiseret kontrolleret studie af beskæftigelseseffekten af kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Indsatsen er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringog udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

12. november 2018

Hjælp til de mest sårbare borgere
–Lær at tackle angst og depression via gruppebaserede webforløb
Et nyt webbaseret gruppeforløb sikrer hjælp til angst- og depressionsramte, som ikke kan møde op til fysiske gruppeforløb. Indsatsen hedderLÆR AT TACKLE angst og depression – online. Den er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med flere kommuner. 

Hent hele pressemeddelesen HER

 

4. MAJ 2018

Økonomisk støtte til pårørendeindsats i alle landets kommuner
Samtlige 98 danske kommuner tilbydes nu økonomisk støtte til at udbyde pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. 33 kommuner er allerede i gang. Støtten er en del af 15,8 mio. kr., som satspuljeparterne på ældreområdet har afsat til udbredelse af indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

11. SEPTEMBER 2017

Ny indsats får pårørende til at trives!
En netop offentliggjort evaluering af det nye pårørendekursus LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. De første 19 kommuner har allerede tilkendegivet deres interesse for at opstarte kurset.

Hent hele pressemeddelelse HER

 

04. september 2017

Pårørende til langvarigt syge får bedre trivsel efter kursus
Siden januar 2017 har Københavns Kommune kørt et pilotforsøg med et særligt kursus til pårørende. En ny evaluering viser, at kurset har sikret de pårørende en bedre trivsel, og størstedelen er gået fra at være i høj eller middel risiko for at udvikle stress eller depression til ingen risiko.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

2. maj 2017

Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression
Næsten 40 % af de danske kommuner ønsker aktivt at bidrage til udvikling af en indsats, der kan hjælpe unge med psykiske problemer. Det viser antallet af kommuner, der har ansøgt om at deltage i afprøvning af en særlig indsats målrettet 15-25-årige med symptomer på angst og depression. 

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

12. januar 2017

Ny indsats på vej til unge med angst og depression
Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Projektet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 25 kommuner m.fl. 

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

25. oktober 2016

Hjælp til pårørende
At være pårørende til et menneske med alvorlig eller langvarig sygdom kan være så belastende, at man selv bliver syg eller får stress. Derfor har Komiteen for Sundhedsoplysning –med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet – udgivet bogen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

23. juni 2016

Kursus kan reducere angst og depression!
En ny evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt, og at at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

7. juni 2016

Værestedsbrugere lykkes med at skabe struktur i eget liv
En ny evalueringsrapport baseret på en værestedsindsats viser, at særlige teknikker kan få værestedsbrugere til at tage bedre hånd om egt liv. 

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

19. april 2016

Borgernært succesprojekt udvides til 16 partnerskaber
Et succesfuldt LÆR AT TACKLE-projekt målrettet udsatte borgere fører nu til hele 16 nye indsatser i form af lokale partnerskaber mellem kommuner og almene boligforeninger.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

August 2014

Regeringens nye sygedagpengereform sætter mestring på dagsordenen
Den nye sygedagpengelov forpligter kommunerne til at udbyde et beskæftigelsesrettet mestringstilbud, der kan få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage til job.

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

November 2013
Min Handleplan – en plan, som virker!
En ny gratis APP hjælper dig med at lave handleplaner, så du lettere når dine mål. 

Hent hele pressemeddelelsen HER
Hent logo
Hent skærmbillede 

 

Oktober 2013
Nyt initiativ skal få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på jobbet.
Mange langtidssyge borgere mister fodfæstet på jobbet i løbet af deres sygedagpengeperiode...

Hent hele pressemeddelelsen HER

 

link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx