PR

 

Pressemeddelelser

AA

 

2. maj 2017
Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression
Næsten 40 % af de danske kommuner ønsker aktivt at bidrage til udvikling af en indsats, der kan hjælpe unge med psykiske problemer. Det viser antallet af kommuner, der har ansøgt om at deltage i afprøvning af en særlig indsats målrettet 15-25-årige med symptomer på angst og depression.
Hent pressemeddelelse (PDF)

12. januar 2017
Ny indsats på vej til unge med angst og depression
Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Projektet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 25 kommuner m.fl. 
Hent pressemeddelelse (PDF) 

25. oktober 2016
Hjælp til pårørende
At være pårørende til et menneske med alvorlig eller langvarig sygdom kan være så belastende, at manselvbliver syg eller får stress. Derfor har Komiteen for Sundhedsoplysning –med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet – udgivet bogenLÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.
Hent pressemeddelelse (PDF) 

23. juni 2016
Kursus kan reducere angst og depression!
En ny evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt, og at at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.
Hent pressemeddelelse (PDF) 

7. juni 2016
Værestedsbrugere lykkes med at skabe struktur i eget liv
En ny evalueringsrapport baseret på en værestedsindsats viser, at særlige teknikker kan få værestedsbrugere til at tage bedre hånd om egt liv. 
Hent pressemeddelelse (PDF) 

19. april 2016
Borgernært succesprojekt udvides til 16 partnerskaber
Et succesfuldt LÆR AT TACKLE-projekt målrettet udsatte borgere fører nu til hele 16 nye indsatser i form af lokale partnerskaber mellem kommuner og almene boligforeninger.
Hent pressemeddelelse (PDF)

11. april 2016
Sisse Fisker bliver protektor for andre med langvarig sygdom
TV-vært og foredragsholder Sisse Fisker udnævnes som protektor for LÆR AT TACKLE. 
Hent pressemeddelelse (PDF) 

 

August 2014
Regeringens nye sygedagpengereform sætter mestring på dagsordenen
Den nye sygedagpengelov forpligter kommunerne til at udbyde et beskæftigelsesrettet mestringstilbud, der kan få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage til job.
Hent pressemeddelelse (PDF)

 

November 2013
Min Handleplan – en plan, som virker!
En ny gratis APP hjælper dig med at lave handleplaner, så du lettere når dine mål. 
Hent pressemeddelelse (PDF)
Hent logo
Hent skærmbillede 

Oktober 2013
Patientperspektiver skaber ligeværdighed
Den 29.-30. oktober 2013 mødes 130 LÆR AT TACKLE-instruktører fra hele landet til National Samling på Comwell i Middelfart. 
Hent pressemeddelelse (PDF)

Oktober 2013
Nyt initiativ skal medvirke til at få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på jobbet.
Mange langtidssyge borgere mister fodfæstet på jobbet i løbet af deres sygedagpengeperiode...
Hent pressemeddelelse (PDF)

 

 

link: http://www.patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://www.patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://www.patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://www.patientuddannelse.info/jos.aspx